مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های شرکت شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۱۳۴۴۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در ۲ ردیف: ۱۴۰۰-۲۲: واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رودسر - طرح تملک (تجدید) با برآورد ۲.۸۱۰.۹۳۹.۵۴۲ ریال و تضمین ۱۴۰.۵۵۰.۰۰۰ ریال--- ۱۴۰۰/۱۴۱: واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه امور توزیع برق رضوانشهر - عوارض برق با برآورد ۲.۶۷۰.۷۱۵.۲۶۳ ریال و تضمین ۱۳۳.۵۵۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رتبه ۵ نیرو - اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال از طریق سامانه ستاد ایران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ تا ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
۰۱۳۳۳۶۶۳۰۰۶-۰۱۳۳۳۶۲۱۷۵۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های شرکت 	 	شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان	  	 مناقصه واگذاری کلیه عملیات برق رسانی در حوزه های شرکت 	 	شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن