مناقصه عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی د رجاریز فجر انرژی خلیج فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فجر انرژی خلیج فارس

شماره آگهی ۶۸/۹۹ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۱۳۹۶۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی د رجاریز و عملیات تهیه مصالح و اجرای ساختمان جدید HSE
شرایط : گواهی صلاحیت پیمانکاری - گواهی صلاحیت ایمنی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال بانک ملت به شماره حساب ۱۲۶۱۰۱۱۴۸۴ با شماره شبا IR۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۶۱۰۱۱۴۸۴ / سپرده شركت در مناقصه ۵.۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتناهم بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پنج روز کاری پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - شرکت فجر انرژی خلیج فارس - اداره امور حقوقی و پیمانها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۱۷۱۳۹۸-۰۶۱۵۲۱۷۱۹۲۰ تلفن ۰۶۱۵۲۱۷۱۳۹۴ فکس
peyman1@fajrco.com ایمیل www.fepg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی د رجاریز فجر انرژی خلیج فارسمناقصه عملیات تهیه و اجرای شمع های بتنی د رجاریز فجر انرژی خلیج فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن