مناقصه ارزیابی کیفی - تهیه مصالح و اجرای 6500 انشعاب گاز استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان کرمان

شماره آگهی ۱۳-۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۱۴۶۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - تهیه مصالح و اجرای ۶۵۰۰ انشعاب سری و پراکنده در شهرهای بلوک مردهک, دوساری و ساردوئیه (درب بهشت)
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶.۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۵/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
۰۳۴۳۱۳۲۶۰۰۰ تلفن ۰۳۴۴۳۲۳۹۶۶۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - تهیه مصالح و اجرای 6500 انشعاب گاز استان کرمانمناقصه ارزیابی کیفی - تهیه مصالح و اجرای 6500 انشعاب گاز استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن