مناقصه 2000009025000179 : ایاب و ذهاب کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۵۱۴۱۳۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۰۰۰۹۰۲۵۰۰۰۱۷۹ : ایاب و ذهاب کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۲۰۰۰۰۰۹۰۲۵۰۰۰۱۸۰ : تامین امنیت انتظامی بیمارستان امام خمینی اهواز با تضمین ۸۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۲۰۰۰۰۰۹۰۲۵۰۰۰۱۸۱ : تامین امنیت انتظامی بیمارستان گلستان اهواز با تضمین ۱.۰۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال --- ۲۰۰۰۰۰۹۰۲۵۰۰۰۱۸۲ : واگذاری نیروهای بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز با تضمین ۲.۴۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزنقدی به حساب ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ تا ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ تا ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) -- اهواز، ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه، طبقه سوم، مدیریت حراست دانشگاه
۰۶۱۳۳۳۳۷۰۷۹ - ۰۶۱۳۳۷۳۸۳۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2000009025000179 : ایاب و ذهاب کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمناقصه 2000009025000179 : ایاب و ذهاب کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن