مناقصه ارزیابی کیفی خرید 2 دستگاه خودروی آتش نشانی فوماتیک پایانه های نفتی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پایانه های نفتی ایران

شماره آگهی ۹۹/۲۱/MM ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۰۷۷۹۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید ۲ دستگاه خودروی آتش نشانی فوماتیک با برآورد ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از انقضای مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود - دو مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید 2 دستگاه خودروی آتش نشانی فوماتیک پایانه های نفتی ایرانمناقصه ارزیابی کیفی خرید 2 دستگاه خودروی آتش نشانی فوماتیک پایانه های نفتی ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن