مناقصه خرید خدمات مشاوره تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۳۳۲۱۰۰۰۰۱۶ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۰۲۰۰۰۰۰۳۳۲۱۰۰۰۰۱۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات مشاوره تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی)شهرستان ملکان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات مشاوره تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی مناقصه خرید خدمات مشاوره تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن