مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي طرح کاداستر به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۳۷۵۰۰۰۰۰۱۲ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۰۲۰۰۰۰۰۳۷۵۰۰۰۰۰۱۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي طرح کاداستر به منظورتطبیق و مستند سازي اراضی ملی تا مرحله تثبیت از پلاکها ي اراضی ملی شهرستان هاي بیرجند و طبس
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي طرح کاداستر به مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجراي طرح کاداستر به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن