مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات تعیین بستر وحریم ونقشه برداری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۱۲۰۷۰۰۰۰۳۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۱۲۰۰۰۰۰۱۲۰۷۰۰۰۰۳۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات تعیین بستر وحریم ونقشه برداری موردی سطح استان لرستان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات تعیین بستر وحریم ونقشه برداری مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات تعیین بستر وحریم ونقشه برداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن