مناقصه خدمات خودرویی تامین وسایط نقلیه (اجاره ای) تعداد 23 مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمد

شماره آگهی ۵/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۲۲۴۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
برگزاری : استان کهکیلویه و بویراحمد
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات خودرویی تامین وسایط نقلیه (اجاره ای) تعداد ۲۳ دستگاه در سطح استان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۲۵۷۴۰۰۰۰۰۵ بانک صادرات شعبه یاسوج کد ۱۵۳۴ بنام شرکت مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمد / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا چک تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
آدرس خرید اسناد : سایت -- یاسوج - خیابان گلستان ۱۳ - اداره تدارکات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد واقع در یاسوج - خیابان گلستان ۱۳
۰۷۴۳۳۲۳۰۹۸۰-۰۷۴۳۳۲۲۷۱۰۰ تلفن ۰۷۴۳۳۲۲۳۱۱۹ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات خودرویی تامین وسایط نقلیه (اجاره ای) تعداد 23 مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمدمناقصه خدمات خودرویی تامین وسایط نقلیه (اجاره ای) تعداد 23 مخابرات ایران - منطقه کهگیلویه و بویراحمد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن