مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز شرکت گاز استان ایلام گاز استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان ایلام

شماره آگهی ۳۵/۱۷/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۲۶۰۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز شرکت گاز استان ایلام با برآورد ۳۴,۹۳۳,۵۱۸,۷۹۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۱۲۷۶۶۹۱۶۰۰۴ / سپرده شركت در مناقصه ۱.۷۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۱۲۷۶۶۹۱۶۰۰۴ بانک ملی شعبه میدان امام حسن ایلام و یا به صورت ضمانتنامه معتبر و یا ترکیبی از آنها
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۸/۴۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) - ایلام، چهارراه پیام نور، بلوار تعمیرکاری نبش خیابان استاد شهریار دبیرخانه شرکت گاز استان ایلام
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)-- دبیرخانه شرکت گاز استان ایلام
۰۸۴۳۲۲۳۵۸۲۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.nigc-ilam.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای -- نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز شرکت گاز استان ایلام  گاز استان ایلاممناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز شرکت گاز استان ایلام  گاز استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن