مناقصه ارزیابی کیفی خرید خدمات عمومی تولید مجتمع دخانیات گلستان دخانیات ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دخانیات ایران

شماره آگهی ۱۳۷/۰۹۶/۵۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۴۳۴۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید خدمات عمومی تولید مجتمع دخانیات گلستان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۴۵۴۶۵۳۶۰/۶۲ بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ريال ضمانتنامه بانکی - به حساب ۴۵۴۶۵۳۶۰/۶ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : استان گلستان - گرگان - ميدان وليعصر - مجتمع دخانيات گلستان - اداره بازرگانی
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۲۲۳۶۱۹۴ تلفن - فکس
- ایمیل iets.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خرید خدمات عمومی تولید مجتمع دخانیات گلستان دخانیات ایرانمناقصه ارزیابی کیفی خرید خدمات عمومی تولید مجتمع دخانیات گلستان دخانیات ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن