مناقصه 2000091578000175: احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی گاز استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان مازندران

شماره آگهی ۵۳۴۷۷ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۴۷۴۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۰۰۹۱۵۷۸۰۰۰۱۷۵: احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی روستایی پیته نو هزار جریب بهشهر (تجدید مناقصه) با تضمین ۳۴۳.۲۱۸.۰۰۰ ریال و برآورد ۶.۸۶۴.۳۵۶.۳۶۲ ریال --- ۲۰۰۰۰۹۱۵۷۸۰۰۰۱۷۶: تهیه مصالح, حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر گزنک (تجدید مناقصه) با تضیمن ۴۸۵.۲۶۱.۰۰۰ ریال و برآورد ۹.۷۰۵.۱۱۴.۸۱۰ ریال--- ۲۰۰۰۰۹۱۵۷۸۰۰۰۱۷۷: تهیه مصالح, حمل و ساخت ایستگاه TBS شهر بلور, لاریجان (تجدید مناقصه) با تضمین ۴۹۸.۳۳۲.۰۰۰ ریال و برآورد ۷.۴۳۱.۱۵۱.۵۱۲ ریال--- ۲۰۰۰۰۹۱۵۷۸۰۰۰۱۷۸: تهیه مصالح, حمل و ساخت حصار محوطه اداره گاز کتالم و سادات شهر رامسر (تجدید مناقصه) با تضمین ۳۷۱.۵۵۸.۰۰۰ ریال و برآورد ۷.۴۳۱.۱۵۱.۵۱۲ ریال--- ۲۰۰۰۰۹۱۵۷۸۰۰۰۱۷۹: لوله گذاری و اجرای دیوار گابیونی و کانال زهکشی جهت تثبیت زمین لغزش روستای چنارین منطقه هزارجریب شهرستان نکا (تجدید مناقصه) با تضمین ۷۵۲.۳۴۹.۰۰۰ ریال و برآورد ۱۵.۰۴۶.۹۷۳.۵۴۸ ریال--- ۲۰۰۰۰۹۱۵۷۸۰۰۰۱۸۰: احداث ایستگاه TBS روستای پیازکش رامسر (ساختمانی و برقی) (تجدید مناقصه) با تضمین ۴۹۱.۷۳۹.۰۰۰ ریال و برآورد ۹.۸۳۴.۷۷۳.۲۱۵ ریال---
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - گواهی صلاحیت در رشته ابنیه برای ردیفهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و رشته ابنیه و راه و ترابری برای ردیف ۵ از سازمان برنامه و بودجه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه بر اساس آیین نامه تضامین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
۰۲۱۵۷۸۹۵۰۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 2000091578000175: احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی گاز استان مازندرانمناقصه 2000091578000175: احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی گاز استان مازندران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن