مناقصه اجرای شبکه: اجرای 22883 متر شبکه پلی اتیلن جهت روستاهای گاز استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۵۴/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۵۴۲|۲۶۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه: اجرای ۲۲۸۸۳ متر شبکه پلی اتیلن جهت روستاهای دنیان و چنار سوخته از توابع جهرم، به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توام pc به صورت فهرست بهایی تهیه بخشی از کالا به عهده کارفرما با برآورد ۱۰۲,۵۳۳,۲۹۷,۱۶۸
شرایط : رتبه تاسیسات تجهیزات ـ گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ریال به حساب ۴۰۰۱۱۳۳۴۰۴۰۲۵۴۴۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۵.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب شبا ۷۱۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۱۳۳۴۳۰۲۳۲۸۹۱بانک مرکزی جمهوری اسلامی
تاریخ دریافت اسناد : ظرف مدت ۸ روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از دریافت اسناد تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ساعت ۹.۱۵
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران -- شیراز - بلوار استقلال - تقاطع باغ حوض - ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس - دبیرخانه حراست
۰۷۱۳۸۱۱۴۰۳۵-۰۷۱۳۸۱۱۴۰۴۵-۰۷۱۳۸۲۴۰۶۷۵ تلفن ۰۷۱۳۸۱۱۴۰۱۴ - ۰۷۱۳۸۳۰۴۰۷۴-۳۸۲۰۹۰۰۰۰ فکس
- ایمیل www.farsgas.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای شبکه:
اجرای 22883 متر شبکه پلی اتیلن جهت روستاهای گاز استان فارسمناقصه اجرای شبکه:
اجرای 22883 متر شبکه پلی اتیلن جهت روستاهای گاز استان فارس
مناقصه اجرای شبکه:
اجرای 22883 متر شبکه پلی اتیلن جهت روستاهای گاز استان فارسمناقصه اجرای شبکه:
اجرای 22883 متر شبکه پلی اتیلن جهت روستاهای گاز استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن