مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۹۰۲۵۰۰۰۲۱۹ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۵۲۰۰۰۰۰۹۰۲۵۰۰۰۲۱۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان بقائی ۲
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای  واگذاری امور ایاب مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای  واگذاری امور ایاب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن