استعلام مشخصات در پیوست بارگزاری شده است
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مشخصات در پیوست بارگزاری شده است

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۷۱۱۰۰۰۹۴۵۵۷۰۰۰۰۷۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام مشخصات در پیوست بارگزاری شده است
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۶-۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مشخصات در پیوست بارگزاری شده است  استعلام مشخصات در پیوست بارگزاری شده است
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن