استعلام انجام کامل خدمات رختشویخانه و خیاط خانه بیمارستان با
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام انجام کامل خدمات رختشویخانه و خیاط خانه بیمارستان با نیروی کار و مواد مورد نیاز به مدت یکسال بر اساس قرارداد - مهندس تاژ ۰۹۱۸۳۷۹۵۲۹۱

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۸۱۱۰۰۰۹۰۳۳۳۰۰۰۰۵۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : استعلام انجام کامل خدمات رختشویخانه و خیاط خانه بیمارستان با نیروی کار و مواد مورد نیاز به مدت یکسال بر اساس قرارداد - مهندس تاژ ۰۹۱۸۳۷۹۵۲۹۱
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۶-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام انجام کامل خدمات رختشویخانه و خیاط خانه بیمارستان با استعلام انجام کامل خدمات رختشویخانه و خیاط خانه بیمارستان با
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن