مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد و اجراي شبكه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد و اجراي شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي سلمانشهر

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۸۲۰۰۰۰۰۱۲۹۷۰۰۰۰۱۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد و اجراي شبكه فيبر نوري شهرك صنعتي سلمانشهر
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد و اجراي شبكه مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خريد و اجراي شبكه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن