استعلام صندلی کارگاهی چرخدار صنعتی - ایران کد مشابه می
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام صندلی کارگاهی چرخدار صنعتی - ایران کد مشابه می باشد . لطفا پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد.

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۲۸۱۱۰۰۰۹۳۴۹۸۰۰۳۳۸۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : استعلام صندلی کارگاهی چرخدار صنعتی - ایران کد مشابه می باشد . لطفا پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد.
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام صندلی کارگاهی چرخدار صنعتی - ایران کد مشابه می استعلام صندلی کارگاهی چرخدار صنعتی - ایران کد مشابه می
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن