مناقصه 1- خرید و حمل آسفالت معابر کمالشهر مرکزی با
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر ...

کد آریاتندر : ۰۰۰۶۳۱۷۹۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و حمل آسفالت معابر ...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ راس ساعت ۱۴/۳۰
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 1- خرید و حمل آسفالت معابر کمالشهر مرکزی با مناقصه 1- خرید و حمل آسفالت معابر کمالشهر مرکزی با
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن