مناقصه 25/5 کیلومتر خط تغذیه پایداری روستاهای فتح المبین تکمیلی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خط تغذیه پایداری...

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۱۹۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خط تغذیه پایداری... با برآورد ۱۴۷,۰۸۸,۰۲۳,۸۵۵
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی تعیین صلاحیت رتبه بندی معتبر - گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم - تجدید
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 25/5 کیلومتر خط تغذیه پایداری روستاهای فتح المبین تکمیلی مناقصه 25/5 کیلومتر خط تغذیه پایداری روستاهای فتح المبین تکمیلی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن