مناقصه ارزیابی کیفی 10 کیلومتر شبکه گذاری نقاط پراکنده شهری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات تعمیرات

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۱۹۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات تعمیرات با برآورد ۱۴۷,۰۸۸,۰۲۳,۸۵۵
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی تعیین صلاحیت رتبه بندی معتبر - گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی 10 کیلومتر شبکه گذاری نقاط پراکنده شهری مناقصه ارزیابی کیفی 10 کیلومتر شبکه گذاری نقاط پراکنده شهری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن