استعلام درخواست 76عدد با طری 12ولت 42 امپر ups جهت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام درخواست ۷۶عدد با طری ۱۲ولت ۴۲ امپر ups جهت شعب فاریاب -عنبر اباد-جیرفت -جبالبارز

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۱۱۱۰۰۰۰۴۴۹۵۰۰۰۰۰۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : استعلام درخواست ۷۶عدد با طری ۱۲ولت ۴۲ امپر ups جهت شعب فاریاب -عنبر اباد-جیرفت -جبالبارز
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام درخواست 76عدد با طری 12ولت 42 امپر ups جهت استعلام درخواست 76عدد با طری 12ولت 42 امپر ups جهت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن