مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین و اجرای عملیات نصب و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات خدمات مشترکین

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۱۲۸۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات خدمات مشترکین
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری -- گواهینامه صلاحیت ایمنی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ (۵ روزکاری)
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۸:۳۰
توضیحات : یک مرحله ای -- نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین و اجرای عملیات نصب و مناقصه اجرای عملیات خدمات مشترکین و اجرای عملیات نصب و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن