مناقصه بهسازی معابر زیرسازی معابر روستا
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهسازی معابر

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۱۵۴۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی معابر
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : رتبه ۵ راهسازی یا ابنیه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ساعت ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بهسازی معابر زیرسازی معابر روستا  مناقصه بهسازی معابر زیرسازی معابر روستا
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن