مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری تخلیه ترانشه های ماسه گیر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری تخلیه ...

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۳۹۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری تخلیه ... با برآورد ۷,۲۳۲,۸۳۸,۵۱۳
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - رتبه ۵ راه و باند - گواهینامه صلاحیت ایمنی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری تخلیه ترانشه های ماسه گیر مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری تخلیه ترانشه های ماسه گیر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن