مناقصه زیرسازی قطعه یک راه آهن : جهت اجرای عملیات
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه زیرسازی قطعه...

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۳۱۱۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه زیرسازی قطعه...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه زیرسازی قطعه یک راه آهن : جهت اجرای عملیات مناقصه زیرسازی قطعه یک راه آهن : جهت اجرای عملیات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن