استعلام مشخصات مندر ج در پیوست میباشد ، وسایل طبیعت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام مشخصات مندر ج در پیوست میباشد ، وسایل طبیعت گردی با برند معتبر و مشخص شده ،

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۳۱۱۰۰۰۹۲۰۲۴۰۰۰۰۰۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام مشخصات مندر ج در پیوست میباشد ، وسایل طبیعت گردی با برند معتبر و مشخص شده ،
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام مشخصات مندر ج در پیوست میباشد ، وسایل طبیعت استعلام مشخصات مندر ج در پیوست میباشد ، وسایل طبیعت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن