مناقصه خرید خدمات عمومی در امور تولید و کشاورزی خود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید خدمات عمومی

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۱۹۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات عمومی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : گواهی صلاحیت معتبر
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۱
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات عمومی در امور تولید و کشاورزی خود مناقصه خرید خدمات عمومی در امور تولید و کشاورزی خود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن