استعلام اجراء وتهیه وکندن بتن وآسفالت وخاک برداری جهت لوله
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اجراء وتهیه وکندن بتن وآسفالت وخاک برداری جهت لوله کشی فاضلاب و روشویی وسیمان کاری - بازدید الزامیست - هماهنگی جهت بازدید ۸۴۹۰۲۵۳۵

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۱۱۰۰۰۳۰۴۴۷۰۰۰۲۴۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام اجراء وتهیه وکندن بتن وآسفالت وخاک برداری جهت لوله کشی فاضلاب و روشویی وسیمان کاری - بازدید الزامیست - هماهنگی جهت بازدید ۸۴۹۰۲۵۳۵
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اجراء وتهیه وکندن بتن وآسفالت وخاک برداری جهت لوله استعلام اجراء وتهیه وکندن بتن وآسفالت وخاک برداری جهت لوله
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن