مناقصه واگذاری مدیریت و انجام خدمات حفاظتی، مراقبتی، نگهبانی و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری مدیریت و انجام خدمات حفاظتی...

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۴۰۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریت و انجام خدمات حفاظتی... با برآورد ۱۹,۶۵۹,۷۴۵,۷۲۸
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : مجوز یگان حفاظت شهرداری تهران
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری مدیریت و انجام خدمات حفاظتی، مراقبتی، نگهبانی و مناقصه واگذاری مدیریت و انجام خدمات حفاظتی، مراقبتی، نگهبانی و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن