مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۲۰۰۰۰۹۱۰۵۵۰۰۰۱۰۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند با برآورد ۱۳
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۷-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۷-۲۵
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی شبکه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن