استعلام عملیات تکمیلی احداث حوضچه های خط انتقال از مخزن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام عملیات تکمیلی احداث حوضچه های خط انتقال از مخزن صحرا تا ارمیش

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۱۱۰۰۰۰۳۵۸۸۰۰۰۰۶۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : استعلام عملیات تکمیلی احداث حوضچه های خط انتقال از مخزن صحرا تا ارمیش
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام عملیات تکمیلی احداث حوضچه های خط انتقال از مخزن استعلام عملیات تکمیلی احداث حوضچه های خط انتقال از مخزن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن