استعلام باطری بزرگ PN:IR971-2-4 BATTERY 1.5(TYPER20)SIZED(LARGE) به تعداد 2000عدد. ایران کد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام باطری بزرگ PN:IR۹۷۱-۲-۴ BATTERY ۱.۵(TYPER۲۰)SIZED(LARGE) به تعداد ۲۰۰۰عدد. ایران کد صرفا جهت تشابه. اطلاعات بیشتر توضیحات مطالعه شود.

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۱۱۰۰۰۹۰۰۴۹۰۰۱۳۶۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام باطری بزرگ PN:IR۹۷۱-۲-۴ BATTERY ۱.۵(TYPER۲۰)SIZED(LARGE) به تعداد ۲۰۰۰عدد. ایران کد صرفا جهت تشابه. اطلاعات بیشتر توضیحات مطالعه شود.
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام باطری بزرگ PN:IR971-2-4 BATTERY 1.5(TYPER20)SIZED(LARGE) به تعداد 2000عدد.
ایران کد استعلام باطری بزرگ PN:IR971-2-4 BATTERY 1.5(TYPER20)SIZED(LARGE) به تعداد 2000عدد.
ایران کد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن