مناقصه تکمیل ساختمان آزمایشگاه 12 فروردین کهنوج-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ساختمان آزمایشگاه ۱۲ فروردین کهنوج-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۲۰۰۰۰۹۱۱۶۸۰۰۰۰۵۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل ساختمان آزمایشگاه ۱۲ فروردین کهنوج-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۷-۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۷-۱۹
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل ساختمان آزمایشگاه 12 فروردین کهنوج-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مناقصه تکمیل ساختمان آزمایشگاه 12 فروردین کهنوج-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن