مناقصه purchasing 3100 pcs locomotive wheels (2000 pcs GM wheels,
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه purchase wheels

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۷۰۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه purchase wheels
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : تجدید - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه purchasing 3100 pcs locomotive wheels (2000 pcs GM wheels, مناقصه purchasing 3100 pcs locomotive wheels (2000 pcs GM wheels,
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن