مناقصه واگذاری خدمات بازرسی خطوط حمل و نقلی سطح شهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه واگذاری خدمات بازرسی...

کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۴۷۰۵
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات بازرسی...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
شرایط : مجوز معتبر در امور خدمات حفاظتی و مراقبتی نیروی انتظامی (پلیس پیشگیری ناجا) - گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ الی ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ الی ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات بازرسی خطوط حمل و نقلی سطح شهر مناقصه واگذاری خدمات بازرسی خطوط حمل و نقلی سطح شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن