مناقصه خودروهاي استیجاري موردنیاز شركت گاز استان ايلام گ35/17/1400 شرکت گاز استان ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت گاز استان ایلام

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۱۸۳۶۰۰۰۰۲۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۰۷۲۰۰۰۰۹۱۸۳۶۰۰۰۰۲۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خودروهاي استیجاري موردنیاز شركت گاز استان ايلام گ۳۵/۱۷/۱۴۰۰ با برآورد ۳۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۷-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۷-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۷-۲۵
آدرس خرید اسناد : ایلام . بلوار تعمیر کاری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : خودروهاي استیجاري موردنیاز شركت گاز استان ايلام گ۳۵/۱۷/۱۴۰۰
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خودروهاي استیجاري موردنیاز شركت گاز استان ايلام گ35/17/1400 شرکت گاز استان ایلاممناقصه خودروهاي استیجاري موردنیاز شركت گاز استان ايلام گ35/17/1400 شرکت گاز استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن