مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی با
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۳۷۹۰۰۰۰۰۰۴ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۱۲۲۰۰۰۰۰۳۷۹۰۰۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی با محوریت تامین کادر آموزشی واجد شرایط برای مدارس دولتی فاقد ظرفیت کافی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی با مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی با
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن