مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره م م
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۳۲۲۸۰۰۰۱۳۱ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۱۷۲۰۰۰۰۹۳۲۲۸۰۰۰۱۳۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره م م آ ج / ۱۴۰۰/۰۰۲۶ تأمین نیروی انسانی انجام خدمات متصدی امور فرهنگی، انباردار، ناظر رستوران اداره خدمات اداری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره م م مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره م م
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن