مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۳۸۱۲۰۰۰۰۰۱ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۱۸۲۰۰۰۰۰۳۸۱۲۰۰۰۰۰۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن