مناقصه مکانیابی، طراحی مراحل اول و دوم پروژه تجمیع ساختمانهای سازمان بهشت زهرا (س)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان بهشت زهرا (س)

شماره آگهی ۳۰/۱۴۰۰ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۱۹۴۰۷
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه مکانیابی، طراحی مراحل اول و دوم پروژه تجمیع ساختمانهای اداری سازمان بهشت زهرا (س) به مساحت حدودی ۱۰.۰۰۰ متر مربع زیر بنا و محوطه سازی اطراف به مساحت حدودی ۳۰.۰۰۰ متر مربع با برآورد ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : تخصص: ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی- پایه ۱ تخصص: طراحی شهر- پایه ۱
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۱۰۰۱ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۱۰۰۳ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی در اوقات اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از تاریخ درج آگهی در اوقات اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه سازمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.beheshtezahra.ir وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مکانیابی، طراحی مراحل اول و دوم پروژه تجمیع ساختمانهای سازمان بهشت زهرا (س)مناقصه مکانیابی، طراحی مراحل اول و دوم پروژه تجمیع ساختمانهای سازمان بهشت زهرا (س)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن