مناقصه خرید خدمات مشاوره نقشه برداری و عملیات تطبیق و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۳۸۱۵۰۰۰۰۰۹ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۱۲۰۰۰۰۰۳۸۱۵۰۰۰۰۰۹
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خدمات مشاوره نقشه برداری و عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی تا مرحله تثبیت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خدمات مشاوره نقشه برداری و عملیات تطبیق و مناقصه خرید خدمات مشاوره نقشه برداری و عملیات تطبیق و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن