استعلام اصلاح کانال های کابل واگن برگردان (116متر )لیست انجام شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

شماره آگهی ۱۱۰۰۰۰۴۳۴۰۰۰۰۵۵۰
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۱۱۰۰۰۰۴۳۴۰۰۰۰۵۵۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : استعلام اصلاح کانال های کابل واگن برگردان (۱۱۶متر )لیست انجام کار پیوست می باشد .کارشناس فنی ۰۹۱۳۱۵۶۱۷۴۱
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۸-۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : بندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی - منطقه ویژه خلیج فارس
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶-۳۳۵۹۲۲۰۱ تلفن ۰۷۶-۳۳۵۹۲۲۱۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام اصلاح کانال های کابل واگن برگردان (116متر )لیست انجام شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارساستعلام اصلاح کانال های کابل واگن برگردان (116متر )لیست انجام شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن