مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 4000257 (انجام خدمات نگهباني شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد استان خراسان رضوی

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۲۱۳۴۰۰۰۱۲۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۲۰۰۰۰۹۲۱۳۴۰۰۰۱۲۳
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره ۴۰۰۰۲۵۷ (انجام خدمات نگهباني شركت پالايش گاز شهيد هاشمي ن‍ژاد)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۸-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۸-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : مشهد،خیابان آبکوه،نبش دانشسراي شمالي،شماره ۲۵۵،شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد- کد پستی۹۱۸۴۶۷۵۳۷۱–دبيركميسيون مناقصات:۳۷۲۸۸۰۱۶-۰۵۱-تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات:۳۷۲۸۵۰۲۴-۰۵۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 4000257 (انجام خدمات نگهباني شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد   استان خراسان رضویمناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 4000257 (انجام خدمات نگهباني شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد   استان خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن