مناقصه م م/00/0141مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۹۲۲۸۸۰۰۰۲۴۶ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۲۰۰۰۰۹۲۲۸۸۰۰۰۲۴۶
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه م م/۰۰/۰۱۴۱مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی ESP جهت چاه ۲۳۱ اهواز با برآورد ۲۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴,۰۴۶,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۱,۲۵۷,۵۳۹,۸۲۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰-۰۸-۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰-۰۸-۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰-۰۸-۱۹
آدرس خرید اسناد : اهواز نیوساید خ پارک۴
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه م م/00/0141مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوبمناقصه م م/00/0141مرمت و بهسازی جاده و محوطه به همراه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن