مناقصه اجرای آسفالت لاین شمالی بلوار امام علی (ع) و شهرداری مهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری مهر

( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۶۷۷۱
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای آسفالت لاین شمالی بلوار امام علی (ع) و سایر معابر سطح شهر با برآورد ۱۰,۱۶۲,۳۳۴,۰۲۳
شرایط : رتبه ۵ راه و باند و ۵ ابنیه یا پیمانکار شخص حقیقی در رشته راه و باند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۸.۱۱۶.۷۰۱ ریال بصورتض مانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهر مهر، بلوار امام علی، شهرداری مهر، واحد مالی
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۵۲۷۲۲۹۶۷-۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای آسفالت لاین شمالی بلوار امام علی (ع) و شهرداری مهرمناقصه اجرای آسفالت لاین شمالی بلوار امام علی (ع) و شهرداری مهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن