مناقصه واگذاری عملیات تخریب و بازسازی واحد رختشویخانه بیمارستان تامین تامین اجتماعی استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین اجتماعی استان مرکزی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۴۲۴
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات تخریب و بازسازی واحد رختشویخانه بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی (ره) اراک
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۱۱۱۱۶۰۰۸۹ نزد بانک رفاه کارگران شعبه عباس آباد به نام مدیریت درمان تامین اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت--دبیرخانه مدیریت درمان استان مرکزی(روی پاکتها حتما قید شود مربوط به مناقصه رختشویخانه بیمارستان امام خمینی (ره) اراک)
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات تخریب و بازسازی واحد رختشویخانه بیمارستان تامین تامین اجتماعی استان مرکزیمناقصه واگذاری عملیات تخریب و بازسازی واحد رختشویخانه بیمارستان تامین تامین اجتماعی استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن