مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس دهی ایاب و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۹۰۳۰۰۰۰۰۱۸ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۲۰۰۰۰۰۹۰۳۰۰۰۰۰۱۸
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس دهی ایاب و مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس دهی ایاب و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن