مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و شهرداری بندر بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر بوشهر

شماره آگهی ۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۴۳ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۷۳۳|۷۸۲
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر با برآورد ۶۹,۲۲۵,۲۶۰,۰۶۴
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی - صلاحیت اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در کد امور حمل و نقل
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه از موسسات غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۱۰۰۰۱۸۱۳۵۶۹۰۷ پست بانک
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت -- سامانه ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد ایران
- تلفن - فکس
- ایمیل www.bushehr.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - تجدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و شهرداری بندر بوشهرمناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و شهرداری بندر بوشهر
مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و شهرداری بندر بوشهرمناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و شهرداری بندر بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن