مناقصه واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 5010 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

شماره آگهی ۶۱۶/۰۰/۴۴/۵۵ ( عمومی یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۰۰۰۷۲۷۷۶۰
انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰۱۰ تن انواع نهاده کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به سایر نقاط داخل و خارج از استان
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ۵۲۶.۴۳۹.۶۸۱ ریال واریز به حساب ۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ IR بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد
آدرس ارسال مدارک : سامانه ستاد - بوشهر، خیابان شهید چمران، روبروی ورزشگاه کارگران، دبیرخانه کمیسیون معاملات
۰۷۷۳۳۵۳۷۰۸۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - تجدید
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 5010 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرمناقصه واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 5010 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن